Løb & Gang

Løb& Gang tilbydes til folk i alle aldre og på alle niveauer.

Vi tilstræber at tilrettelægge trænings mængde og intensitet så vi kan rumme alle der ønsker at blive en del af vores fællesskab.

I foråret og i efteråret foregår aktiviteterne i Ugledige hvor vi mødes hver mandag kl 18:00 ved Shelter og grillpladsen som vist nedenfor.

Uden for sæsonen vil der være mulighed for at mødes hver søndag, og udgangspunktet er forskelligt hver uge og meddeles via sms til de personer der er tilmeldt, og for dette opkræves der 20 kr. pr gang.

Træner ansvarlig

Jens Rasmussen

Mobil: 61 63 22 13

Mail: jra@skovdyrkerne.dk

Kontingent er:

20 kr. pr gang som betales ved fremmøde eller 150,00 kr. pr halv sæson

tryk her

Vi håber at mange vil støtte op om aktiviteterne og foreningen, da vi lider økonomisk på grund af den verserende Corona Pandemi.

Vi håber derfor a flest muligt vælger at betale det fulde kontingent via vores hjemmeside så vi får registreret flest muligt og får lidt penge i kassen at arbejde med